Sri Damodarastakam Lyrics in Hindi – Lord Damodara | Lyricsbroker

Sri Damodarastakam Lyrics in Hindi : Sung by Srimathumitha From the album Hare Krishnan. Traditional song of lord Damodara sung in the month of Kartika. Label – Saregama India.   Sri Damodarastakam Lyrics in Hindi ॥ दामोदराष्टकम् ॥ नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं । यशोदाभियोलूखलाद्धावमानं परामृष्टमत्यन्ततो द्रुत्य गोप्या ॥ १ ॥ रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं । मुहुः … Read more

error: Content is protected !!