Shivaji Maharaj Powada Lyrics in Marathi – शाहीर नानिवडेकर

Following are Shivaji Maharaj Powada Lyrics in Marathi शाहीर नानिवडेकर. Find more lyrics below of shivaji maharaj. Shivaji Maharaj Powada Lyrics in Marathi – शाहीर नानिवडेकर  छत्रपती शिवाजी रणशूर । घेऊनि तलवार । मोंगल जर्जर । करुनि राखिला हिंदुधर्मास ॥ स्थापियली स्वतंत्रता देशास । झळकला हिरा महाराष्ट्रास ॥जी॥ भोजराजा माहित सकलांस । रजपूत वंश । त्याचा जो … Read more

Shivaji Maharaj Powada Lyrics in Marathi – शाहीर वसंत बापट

Following is Shivaji Maharaj Powada Lyrics in Marathi शाहीर वसंत बापट.  Shivaji Maharaj Powada Lyrics in Marathi – शाहीर वसंत बापट धन्य धन्य शिवाजी महाराज वीर रणधीर । स्वराज्याचा घातला पाया ज्यानं खंबीर ।  लोकांचा राजा न्यायी गुणगंभीर । शिवछत्रपतींची कीर्ति,  दिगंतावरती, पवाडे गाती, कवी शाहीर ॥जी॥ ऐका ऐका ऐका नरनारी, सांगतो सारी, कहाणी ही न्यारी,  … Read more

Shivaji Maharaj Powada Lyrics in Marathi – Me Shivajiraje Bhosale Boltoy

Shivaji Maharaj Powada Lyrics in Marathi : Me Shivajiraje Bhosale Boltoy Marathi Song lyrics Mahesh Manjrekar(2018) Shivaji Maharaj Powada Lyrics in Marathi – Me Shivajiraje Bhosale Boltoy महाराजांची, शिवाजी महाराजांची कीर्ती, बेफाम होती महाराजांची कीर्ती बेफाम, दरबारी पुसती बेगम भल्या भल्यांना फुटला घाम, याला कोण घालिल येसन दरबारी पुसती बेगम, बडी बेगम म्हणजे अली आदिलशहाची … Read more