Shivaji Maharaj Powada Lyrics in Marathi – शाहीर नानिवडेकर

Following are Shivaji Maharaj Powada Lyrics in Marathi शाहीर नानिवडेकर. Find more lyrics below of shivaji maharaj. Shivaji Maharaj Powada Lyrics in Marathi – शाहीर नानिवडेकर  छत्रपती शिवाजी रणशूर । घेऊनि तलवार । मोंगल जर्जर । करुनि राखिला हिंदुधर्मास ॥ स्थापियली स्वतंत्रता देशास । झळकला हिरा महाराष्ट्रास ॥जी॥ भोजराजा माहित सकलांस । रजपूत वंश । त्याचा जो … Read more