Sai Baba Bhajan Lyrics Marathi – Bhajans – Lyricsbroker

Sai Baba Bhajan Lyrics Marathi : Lord Sai baba lyrics in मराठीSai Baba Bhajan Lyrics Marathi


पायी शिर्डी येतो साईनाथा लिरिक्स
पायी शिर्डी येतो साईनाथा 
तुम्ही दर्शन द्यावे आता ||
तुमच्या नादान मी पाहिली 
पाहिली तुमची शिर्डी ||
पायी शिर्डी येतो साईनाथा 
दीपावली तुमची शिरडी  
सुरु झाली भक्तांची वारी ||
पायी शिर्डी येतो साईनाथा 
तुका म्हणे भक्ति साधीभोड़ी 
आहे जन्म मरनांची वारी ||
पायी शिर्डी येतो साईनाथा 
पायी शिर्डी येतो साईनाथा 
तुम्ही दर्शन द्यावे आता ||
Sai-Baba-Bhajan-Lyrics-Marathi

तुला खंदयावार घेईन

तुला खंदयावार घेईन
तुला पलखित मीर्विन ||||
साईबाबा मी शिरडीला पे चलत यें ||||
पे चलत नेलया श्रधा सबूरी वलयाण ||||
पे चलत नेलया श्रधा सबूरी वलयाण ||||
सई तुझा दर्शनची माला लगाली तहाँ ||||
साईबाबा मी शिरडीला पे चलत यें  ||||
साईबाबा मी शिरडीला पे चलत यें  ||||
वॉट असे ती वलनची अले पायला ते फोड़  ||||
वॉट असे ती वलनची अले पायला ते फोड़  ||||
तुझा करूपेचया छएट फोड़ वतती रे गोद ||||
साईबाबा मी शिरडीला पे चलत यें  ||||
साईबाबा मी शिरडीला पे चलत यें  ||||
माझी बाप आनी आई, तुछ विट्ठल रखुमाई ||||
माझी बाप आनी आई, तुछ विट्ठल रखुमाई ||||
तुझा शिर्डी नगरत पंढारी ती मी पहीन ||||
साईबाबा मी शिरडीला पे चलत यें
साईबाबा मी शिरडीला पे चलत यें  ||||
पे चलत यें सुख दुख मी संगीन ||||
पे चलत यें सुख दुख मी संगीन ||||
साईबाबा माझी सारी ती दुख निवारील ||||
साईबाबा मी शिरडीला पे चलत यें
सई बाबा मी शिरडीला पे चलतब्यएं ||||
तुला खंदयावार घें
तुला पलखित मीर्विन ||||
साईबाबा मी शिरडीला पे चलत यें ||||

Leave a Comment

error: Content is protected !!