Govyachya Kinaryavar Lyrics – Marathi Love Song

Here are Govyachya Kinaryavar Lyrics, marathi love song (2018). Lyrics in Both Marathi and English.  Govyachya Kinaryavar Lyrics – Marathi Love Song  गोव्याच्या किना-यावर Lyrics in Marathi हैय्या हो……. रुपेरी वाळू , सोनेरी लाटा त्याव माझ व्हरक तरतय ….. कोने देशी नेऊ, कोने गावी नेऊ सांग तुझे मनान काय गरतय…… गोव्याच्या किना-याव, नाखवा व्हरीन नेशील का … Read more

error: Content is protected !!