ലളിത ഗാനം മലയാളം Lyrics – Simple Malayalam Songs

ലളിത ഗാനം മലയാളം Lyrics : List of simple Malayalam Evergreen Songs Lyrics Sung by KJ YESUDAS , K.S CHITRA. If you are searching for a old Malayalam soothing songs than you are at right place here are 10 simple songs.

ലളിത-ഗാനം-മലയാളം-Lyrics

ലളിത ഗാനം മലയാളം Lyrics 


1. Shyama Meghame Nee Lyrics


2. Oru pushpam mathramen lyrics


3. Pinneyum pinneyum lyrics


4. Olathumbathirunnu Lyrics 


5. Nila Paithale Lyrics


6. Sreeragamo Lyrics


7.  Chandrikayil Aliyunnu Lyrics


8. Mandhara Cheppundo Lyrics


9. Kannam Thumbi Poramo


10. Vennila Chandana Kinnam Lyrics

Leave a Comment

error: Content is protected !!