भय इथले Bhay Ithale Sampat Nahi Lyrics – Lata Mangeshkar

Bhay Ithale Sampat Nahi Lyrics : Sung by Lata Mangeshkar is a Marathi song from album Mahashweta.
Bhay Ithale Sampat Nahi Lyrics – Lata Mangeshkar

भय इथले संपत नाही मज तुझी आठवण येते


मी संध्याकाळी गातो तू मला शिकविली गीते 

ते झरे चंद्रसजणांचे ती धरती भगवी माया
झाडांशी निजलो आपण झाडात पुन्हा उगवाया
त्या वेली नाजुक भोळ्या वार्याला हसवुन पळती
क्षितिजांचे तोरण घेउन दारावर आली भरती
तो बोल मंद हळवासा आयुष्य स्पर्शुनी गेला
सीतेच्या वनवासातिल जणु अंगी राघवशेला
देऊळ पलिकडे तरीही तुज ओंजळ फुटला खांब
थरथरत्या बुबुळांपाशी मी उरलासुरला थेंब
संध्येतील कमल फुलासम मी नटलो शृंगाराने
देहाच्याभवती रिंगण घालती निळाइत राने
स्तोत्रात इंद्रिये अवघी गुणगुणती दु:ख कुणाचे
हे सरता संपत नाही चांदणे तुझ्या स्मरणाचे
ते धुके अवेळी होते की परतायची घाई
मेंदूतुन ढळली माझ्या निष्पर्ण तरुंची राई

Bhay-Ithale-Sampat-Nahi-Lyrics

More Marathi Song Lyrics
More Song Lyrics by Lata MangeshkarBhay Ithale Sampat Nahi video song :

Leave a Comment

error: Content is protected !!